Oznámenie podielnikom družstva

Zdielať

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce...

29. Sep 2017   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2012 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom družstva (ďalej len „DPL“).


Podielnici– nečlenovia družstva si svoje DPL si môžu vyzdvihnúť od 10.09.2018 do 31.10.2018, v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.7) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2012 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.


Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. - tel.: 00421 903 720 144 alebo kedykoľvek e-mailom - sekretariat@pdpcecejovce.sk.

Oznámenie podielnikom družstva

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce…

Prečítať viac Zdielať

Družstvo otvorilo svoje brány

PD Čečejovce privítalo 26. 8. 2017 vo svojich priestoroch občanov Čečejoviec, dospelých aj deti,…

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Oznámenie podielnikom družstva

5. 9. 2018

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce...

Prečítať viac   Zdielať

Družstvo otvorilo svoje brány

28. 9. 2017

PD Čečejovce privítalo 26. 8. 2017 vo svojich priestoroch občanov Čečejoviec, dospelých aj deti, zamestnancov aj podielnikov družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články