Oznámenie podielnikom družstva

Zdielať

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce...

5. Sep 2018   Aktuality

Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2012 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom družstva (ďalej len „DPL“).


Podielnici– nečlenovia družstva si svoje DPL si môžu vyzdvihnúť od 10.09.2018 do 31.10.2018, v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.7) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2012 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.


Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. - tel.: 00421 903 720 144 alebo kedykoľvek e-mailom - sekretariat@pdpcecejovce.sk.

PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z vlastného chovu

Slovenský zákazník nie je odkázaný na mäso z dovozu. PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z…

Prečítať viac Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z vlastného chovu

1. 2. 2019

Slovenský zákazník nie je odkázaný na mäso z dovozu. PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z hovädzieho dobytka odchovaného na našich pastvinách a spracované v našich prevádzkach.

Prečítať viac   Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

9. 1. 2019

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články