PD Čečejovce

Moderné poľnohospodárske družstvo s vlastnou
produkciou mlieka a mäsa

Viac o PD Čečejovce

Viac informácií o výrobe

PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z vlastného chovu

Slovenský zákazník nie je odkázaný na mäso z dovozu. PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z…

Prečítať viac Zdielať

Oznámenie podielnikom - dodatok

Dodatočné oznámenie podielnikom – nečlenom družstva.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

PD ČEČEJOVCE

PD Čečejovce vzniklo v roku 1994. Venujeme sa živočíšnej a rastlinnej výrobe, obhospodarujeme 1820 ha pôdy, z toho 57 ha trvalého trávneho porastu využívame ako pastviny.

V rastlinnej produkcii sa zameriavame predovšetkým na pestovanie pšenice, kukurice, slnečnice a lucerny. Živočíšna výroba je zastúpená chovom hovädzieho holsteinského čiernostrakatého dobytka určeného na produkciu mlieka a mäsa.

Viac o nás

Živočíšna a rastlinná výroba

V PD Čečejovce sa venujeme živočíšnej a rastlinnej produkcii. Chováme 600 kusov holsteinského čiernostrakatého dobytka s mliečnou úžitkovosťou určeného na produkciu mlieka a mäsa.

Hospodárime na celkovej ploche 1816 hektárov, z toho osevná plocha tvorí 1759 ha, 57 ha využívame ako pasienky.

Pestujeme najmä pšenicu, kukuricu, slnečnicu a lucernu, ktoré využívame na vlastnú spotrebu a predaj.využívame 57 ha vlastnej pôdy s trvalým trávnym porastom.

Viac o výrobe

Firemná predajňa čečejovce

Od roku 2015 prevádzkujeme firemnú predajňu vlastných mliečnych výrobkov, mäsa z našej produkcie a doplnkového tovaru ako napríklad medu, cestovín, vajec a vín od lokálnych dodávateľov.

Pri výrobe syrov a mliečnych výrobkov nepoužívame žiadne stabilizátory ani emulgátory. Naše výrobky sú vyrobené na prírodnej báze a neobsahujú žiadne konzervanty. Sú teda nielen chutné a kvalitné, ale aj zdravé.

Naše výrobky

Voľné pracovné miesta

Hľadáte zamestnanie? Pošlite nám svoj životopis.   Kariéra

Predstavenstvo

Ing. Július Ďurčo
Predseda predstavenstva

Ing. Pavel Tokoš
Podpredseda prestavenstva

JUDr. Ľuboš Kamenistý
Člen predstavenstva


V prípade otázok nás kontaktujte tu.

Podporujeme

EG podporila 25 zamestnancov

7. 1. 2019

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia skupiny Energy Group sa jej vedenie v spolupráci so svojimi partnermi z členských spoločností rozhodlo obdarovať prostredníctvom Podpornej asociácie EG 25 svojich zamestnancov, ktorí sa ocitli v ťažkej životej situácii alebo hmotnej núdzi.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články