Ide o agronomickú technológiu, ktorá má umožniť zvyšovať množstvo vody v pôde, podporiť jej infiltráciu a podporovať prirodzený rozklad organickej hmoty v pôde. Jej využívanie výrazne redukuje aj eróziu pôdy. Najväčším benefitom No-till je zlepšenie pôdy z hľadiska biologickej aktivity, tvorby prirodzeného prostredia a zvyšovania všeobecnej odolnosti pôdy.

Metóda si vyžaduje oveľa menšie nasadenie techniky na poli ako pri klasickom spracovaní pôdy, čo by sa malo prejaviť znížením nákladov na pohonné látky a údržbu strojov.

Prvé skúšobné kroky sme vykonali v Čečejovciach na jeseň minulého roku pri výseve pšenice a prvá tohtoročná úroda na jeseň nám ukáže, čo môžeme od tejto zmeny očakávať.