Slovenský zákazník nie je odkázaný na mäso z dovozu. PD Čečejovce predáva kvalitné mäso z hovädzieho dobytka odchovaného na našich pastvinách a spracované v našich prevádzkach.

Správy o nekvalitných alebo zdravie ohrozujúcich potravinách z dovozu nútia slovenského zákazníka kriticky sa zamýšľať nad tým, čo konzumuje, a kde nakupuje. V PD Čečejovce sme hrdí na to, že sa radíme k poctivým slovenským výrobcom a spracovateľom mäsa, ktorý dlhodobo zásobujú trh kvalitnými potravinami.

Holistický prístup
V oblasti chovu dobytka máme bohaté skúsenosti. Preto vieme, že o kvalite mäsa nerozhoduje len samotný typ plemena, ale najmä to, v akých podmienkach sú zvieratá chované, čím sa kŕmia, ako sa mäso následne spracováva a skladuje. Náš chov pozostáva v súčasnosti z približne 600 kusov holsteinského čiernostrakatého dobytka so zastúpením kravičiek určených na mliečnu produkciu a býčkov, ktoré chováme na mäso. Vďaka tomu, že vlastníme 100 hektárov pasienkov a takmer dvetisíc hektárov ornej pôdy, na ktorej pestujeme vlastné plodiny, máme dokonalý prehľad a kontrolu nad tým, ako naše zvieratá žijú a čo jedia. Dbáme tiež na to, aby čo najviac času strávili potulkami na pasienkoch.

Kvalitné mäso a produkty
Mäso a mliečne výrobky, ktoré od nás smerujú do predaja, spracúvame v našich vlastných priestoroch a pod veterinárnym dohľadom. Bitúnok, rozrábkáreň, syráreň a chladiace priestory prešli kompletnou rekonštrukciou a spĺňajú prísne hygienické štandardy. Zákazníci, ktorí nás už poznajú, vedia, že naše mäso a výrobky si môžu kúpiť v našej firemnej predajni priamo v priestoroch družstva. A veľmi nás teší, že cestu k nám si čoraz častejšie nachádzajú aj veľkoodberatelia. Znamená to, že aj v reťazcoch dnes už môžete kúpiť kvalitné výrobky z PD Čečejovce. Z garanciou kvality a preukázateľným pôvodom. A to je dobrá správa pre všetkých zákazníkov.